Elesebeth Gerner Nielsen

” Fra hver-for-sig-fund til sam-fund”.

 Hvordan kommer vi jeg og selvrealiseringsbølgen til livs  til fordel for bedre fællesskaber. Mere vi?

Min mission
At bidrage til et samfund med menneskelig og økonomisk vækst. Et samfund, som er præget af udsyn og hensyn til fremtidens generationer. Et samfund, hvor alle mennesker får mulighed for at udfolde deres fulde potentiale.

Som rektor for Designskolen Kolding ser jeg det som min vigtigste opgave at synliggøre vore mange styrker. Samtidig skal vi udvikle og forbedre uddannelsen, således at vore kandidater er på forkant med udviklingen i det øvrige samfund.