Vision

I Vester Starup sogns menighedsråd er visionen at udvikle:

• Den grønne omstilling i bæredygtige løsninger

• Vækst i kirkens sociale liv og handlinger

• Åbenhed og respekt for forskelligheder