Menighedsråd V. Starup kirke

Esther Digmann Jensen
Formand/kontaktperson

Kratbakken 11
7200 Grindsted

3052 8998

Estherdj@stofanet.dk

Hanne Tolstrup Madsen
Næstformand

Borgergade 21
7200 Grindsted

2757 4293

hannetolstrup@hotmail.com

Tina Gier Klint
Kirkeværge

Varde Landevej 17
7200 Grindsted

2757 4293

tina_gier@hotmail.com

Niels Verner Jensen
Kasserer

Parallelvej 5
7200 Grinsted

7533 7374

nielsv@bbstyd.dk

Anne-Marie Fabricius M Jacobsen
Sekretær

Skovsendevej 7
7200 Grinsted

2926 3306

jacobsen@compaqnet.dk

Kirsten Kristensen
Suppleant

Havborgvej 42
7200 Grindsted

2190 4168

KirstenK1959@gmail.com

Lotte Klint
Suppleant

Puglundvej 14
7200 Grindsted

2383 2338

Puglund14@hotmail.dk

Kontaktoplysninger

  • Agerbæk - Vester Starup Pastorat
  • v/ Sognepræst
    Søren Pedersen
    Kærbjervej 6
    6753 Agerbæk

  • Telefon: 7519 6703
  • Email: sop@km.dk
 

Sociale links